Informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 340) osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach prowadzących działalność leczniczą oraz pozostałe osoby zatrudnione w podmiotach leczniczych mają obowiązek do dnia 1 marca 2022 r. zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19 (zaszczepienie w pełni oznacza przyjęcie dwóch dawek szczepionki dwudawkowej lub jedną dawkę szczepionki jednodawkowe).

Szczepienia nie są obowiązkowe dla osób, które posiadają udokumentowane medyczne przeciwwskazania do szczepienia.

Natomiast posiadanie certyfikatu ozdrowieńca nie zwalnia personelu podmiotów leczniczych z obowiązku szczepienia przeciw COVID_19.

Jednocześnie mając na uwadze obowiązujące przepisy Kodeksu Pracy (art. 22 § 4 i § 5) pracodawca ma prawo do żądania od pracownika oświadczenia na piśmie o spełnieniu obowiązku szczepienie przeciw COVID-19 wynikającego z przywołanego na wstępie rozporządzenia.

Poniżej przesyłam komunikaty, w których znajdą Państwo dodatkowe informacje i wytyczne ze strony Ministerstwa Zdrowia, które mogą być użyteczne dla Państwa organizacji pracy.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/obowiazek-szczepienia-sluzb-medycznych

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/obowiazek-szczepien-dla-medykow