W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022, poz. 679) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 25 marca 2022 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. 2022, poz. 680) zmieniły się wytyczne dotyczące postępowania z pacjentem z podejrzeniem COVID-19.

Aktualne rekomendacje dla pacjentów w objawami infekcji zakładają realizację teleporady lekarza POZ i w przypadkach skąpoobjawowych samoizolację pacjenta bez konieczności wykonania testu w kierunku SARS-COV-2.

W przypadkach uzasadnionych medycznie realizacja testów może odbywać się z wykorzystaniem:

  • posiadanych testów otrzymywanych z zasobów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,
  • badań wykonanych we własnym laboratorium lub zleconych podwykonawcy, z którym podmiot leczniczy posiada zawartą umowę.

Poniżej znajdą Państwo obowiązujący schemat postępowania dla POZ opublikowany w komunikacie Centrali NFZ, a w załączeniu kompletne wytyczne.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-w-sprawie-zmian-realizacji-swiadczen-u-osob-z-podejrzeniem-zakazenia-sars-cov-2-i-procedury-wykonania-testu,8178.html