Uprzejmie informujemy, że w związku z poleceniami Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r., skierowania na świadczenia realizowane w ramach programów:

  • rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19 w podmiotach leczniczych będących zakładami lecznictwa uzdrowiskowego lub podmiotach realizujących rehabilitację leczniczą w trybie stacjonarnym
  • fizjoterapia dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki ambulatoryjne i ośrodka/oddziału dziennego
  • fizjoterapia dla ozdrowieńców w systemie leczenia chorych z COVID-19 – warunki domowe

mogą być wystawiane do dnia 4 kwietnia 2022 r.
Zakończenie realizacji świadczeń, w ramach przedmiotowych programów, na podstawie skierowań wystawionych do tego dnia, powinno nastąpić do 30 czerwca 2022 r.

Po upływie tego terminu, usprawnianie z powodu dysfunkcji będących następstwem przebycia choroby COVID-19, będzie realizowane i rozliczane na ogólnych zasadach, zdefiniowanych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U 2021 poz. 265), w ramach obowiązujących umów z NFZ.