Centrala NFZ informuje o udostępnieniu od 7 kwietnia 2022 r. funkcjonalności umożliwiającej wystawienie i realizację zlecenia na wyroby medyczne osobom uprawnionym na mocy ustawy specjalnej.

Identyfikacja pacjenta odbywa się na podstawie numeru PESEL albo innego typu identyfikatora możliwego do wybrania w systemie.

W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi eWUŚ należy:

– potwierdzić prawo do świadczeń na podstawie oświadczenia ze wskazaniem tytułu uprawnienia UA – Osoby, którym przysługują uprawnienia do świadczeń zgodnie z art. 12 pkt 13 ustawy (według wzoru z rozporządzenia MZ)

– przyjąć od pacjenta/ przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego, oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru z rozporządzenia MZ)

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8190.html