Dnia 20 czerwca 2022 r. zostało skierowane do ogłoszenia rozporządzenie z dnia 17 czerwca  2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Rozporządzenie wprowadza dodatkowe świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej związane z realizacją świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej: 

  1. Badania biochemiczne i immunochemiczne:

1) ferrytyna;

2) witamina B12;

3) kwas foliowy;

4) anty-CCP;

5) CRP – szybki test ilościowy (dzieci do ukończenia 6. roku życia);

6) przeciwciała anty-HCV.

  1. Badania kału– antygen H. pylori w kale.
  2. Badania mikrobiologiczne – Strep-test.”.

Tym samym lekarze uzyskują możliwość:

  1. podjęcia leczenia bez konieczności konsultacji specjalistycznych (badania różnicujące przyczyny niedokrwistości);
  2. podjęcia leczenia bez konieczności wykonywania badań inwazyjnych (test w kierunku Helicobakter Pylori);
  3. wcześniejszego podjęcia decyzji kierunkowej o skierowaniu świadczeniobiorcy  do leczenia specjalistycznego
  4. zróżnicowania przyczynę infekcji jak CRP i Strep-test wpłyną na ograniczenie stosowania antybiotykoterapii, zwłaszcza u dzieci do ukończenia 6. roku życia.

Celem finansowania świadczeń medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej świadczeniodawcom udzielającym świadczeń z zakresu podstawowej opiece zdrowotnej ze środków budżetu powierzonego jest:

  1. zwiększenie środków na badania diagnostyczne dla populacji objętej opieką;
  2. umożliwienie sprawozdania do Narodowego Funduszu Zdrowia i rozliczenia zrealizowanych procedur medycznych ICD-9.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.