Departament Informatyki opublikował komunikat dotyczący zmian w raporcie XML DEKL w wersji 5.1.7. wprowadzonych w celu umożliwienia sprawozdania NIP szkoły/placówki szkolnej, gdy dziecko / młodzież z Ukrainy przybyłe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym po dniu 24 lutego 2022 r. nie posiada nr PESEL, a zostało przyjęte do polskiej szkoły, tym samym zostało objęte opieką pielęgniarki szkolnej.

Numer wersji komunikatu pozostaje bez zmian. Zmiany zostaną formalnie uwzględnione przy najbliższej zmianie zarządzenia.

Wprowadzono następujące, dodatkowe możliwości wykorzystania elementu id-pacj-dekl@nfz:ident-pacj-inny:

  • W elemencie nfz:ident-pacj-inny dodano możliwość przekazywania identyfikatora obcokrajowca bez nadanego numeru PESEL w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka nieposiadającego numeru PESEL a uprawnionego do świadczeń na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
  • W atrybucie nfz:ident-pacj-inny@nip dodano możliwość przekazywania nr NIP szkoły/placówki oświatowej w przypadku deklaracji medycyny szkolnej i dziecka nieposiadającego numeru PESEL a uprawnionego do świadczeń na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583).
  • W atrybucie nfz:ident-pacj-inny@typ-dok, oprócz wartości T i D wprowadzono wartość „I” – Inny

Wartość „I” może wystąpić tylko w deklaracji medycyny szkolnej i tylko w przypadku, gdy nfz:ident-pacj-inny@panstwo-dok to kod Ukrainy.

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow-i-tworcow-oprogramowania,8205.html