Dofinansowanie dla podmiotów realizujących umowy PSY i SZP: zmiana zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców

Szanowni Państwo,

Informujemy, że opublikowano zarządzenie nr 108/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lipca 2023 r. zmieniające zarządzenie 8/2023/BBIICD w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa
 
Wprowadzone regulacje wydłużają okres, w którym poniesione przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z NFZ w rodzaju SZP i/lub PSY (w tym CZP) wydatki na działania związane z podniesieniem poziomu bezpieczeństwa mogą zostać objęte finansowaniem do 24 listopada 2023 r.
 
Jednocześnie wydłużono do 25 września 2023 r. termin składania wniosków o zawarcie umowy na finansowanie oraz wprowadzono możliwość zawarcia umowy o dodatkowe finansowanie dla świadczeniodawców, którzy skorzystali ze wsparcia finansowanego w roku 2022 i/lub roku 2023 oraz zakończyli całkowicie rozliczenie zawartych umów o finansowanie działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa.