W związku z aktualną sytuacją epidemiczna dnia 24 maja 2022 r. zostały zaktualizowane rekomendacje Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizacji odwiedzin pacjentów:

1.  w zakładach opiekuńczo-leczniczych i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych,
2.  na oddziałach szpitalnych,
3.  na oddziałach medycyny paliatywnej i w hospicjach stacjonarnych.
Jednocześnie przypominamy, iż  informacje na temat obowiązujących zasad organizacji odwiedzin pacjentów w danym podmiocie leczniczym powinny być publikowane na stronie internetowej podmiotu i umieszczone w widocznym miejscu, dostępnym dla wszystkich potencjalnych odwiedzających pacjentów takiego podmiotu.  
Poniżej aktualne informacje.

Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot_od_wiedzin_pacjentow_w_ZOL_i_Z_PO_w_związku_z_COVID-19

Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot_odwie_dzin_pacjentow_w_szpitalch_w__związku_z_COVID-19

Rekomendacje_MZ_i_GIS_dot_o_dwiedzin_pacjentow_w_OMP_i__HS_w_związku_z_COVID-19