W załączeniu interpretacja Ministerstwa Zdrowia w zakresie zapisów warunków kwalifikacji do objęcia leczeniem  fizjoterapeutycznym w warunkach domowych tj:  zabieg fizjoterapeutyczny jest udzielany świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych spowodowanymi:… Punkt 5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji…

 

Zgodnie z otrzymaną interpretacją Świadczeniodawcy mogą kwalifikować do fizjoterapii domowej pacjentów z zaburzeniami motorycznymi, którzy mają postawione główne rozpoznanie choroby jako zwyrodnienie stawów biodrowych lub kolanowych, ale nie przeszli zabiegu endoprotezoplastyki stawu.

Zatem nie muszą być spełnione oba warunki zawarte w punkcie 5, który został opisany powyżej.

Natomiast dodatkowo musi zostać spełniony warunek braku możliwości samodzielnego poruszania się świadczeniobiorcy.

Podsumowując zakres interpretacji: do leczenia fizjoterapeutycznego w warunkach domowych kwalifikuje się pacjent posiadający rozpoznanie choroby jako zwyrodnienie stawów biodrowych lub kolanowych, który nie może dotrzeć do świadczeniodawcy z powodu braku możliwości samodzielnego poruszania się.

Dodatkowo przypominamy pełny zakres warunków kwalifikacji w przedmiotowym temacie:

Zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach domowych są udzielane świadczeniobiorcom z zaburzeniami funkcji motorycznych, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców.

Zaburzenia funkcji motorycznych zostały spowodowane:
1) ogniskowymi uszkodzeniami mózgu (stanami po zatorach mózgowych, udarach krwotocznych mózgu, urazach) – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania ogniskowego uszkodzenia mózgu;

2) ciężkimi uszkodzeniami centralnego i obwodowegoukładu nerwowego odpowiadającymi 5. stopniowi skali oceny stopnia niepełnosprawności dalej „skalą opartą na skali Rankina”; warunku otrzymania 5. stopnia skali opartej na skali Rankina nie stosuje się do dzieci do ukończenia 18. roku życia;

3) uszkodzeniem rdzenia kręgowego – w okresie do 12 miesięcy od dnia powstania uszkodzenia rdzenia kręgowego;
4) chorobami przewlekle postępującymi, w szczególności: miopatiami, chorobą Parkinsona, zapaleniem wielomięśniowym, rdzeniowym zanikiem mięśni, guzami mózgu, procesami demielinizacyjnymi, kolagenozami, przewlekłymi zespołami pozapiramidowymi, reumatoidalnym zapaleniem stawów;
5) chorobami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych lub kolanowych oraz po zabiegach endoprotezoplastyki stawu – w okresie do 6 miesięcy od dnia wykonania operacji;
6) złamaniami, obrażeniami i amputacjami kończyn dolnych – w okresie do 6 miesięcy od dnia złamania, obrażenia lub amputacji;
7) osobom w stanie wegetatywnym lub apalicznym.

REH-MZ- kwalifikacja domowka