Konkursy NFZ z dnia 3 listopada 2022 roku

KUJAWSKO-POMORSKI OW(Bydgoszcz)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD ŚWIADCZENIOBIORCĄ Z NOWOTWOREM PIERSI (KON PIERŚ)
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA ONKOLOGICZNA NAD PACJENTEM Z NOWOTWOREM JELITA GRUBEGO (KON-JG)
  • Województwo KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKI OW(Lublin)
– 3 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OSTRĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ

  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI

  • Województwo LUBELSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ
  NIEWYDOLNOŚCI NEREK
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU
  PRZEWLEKŁEJ NIEWYDOLNOŚCI NEREK

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW
  LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U
  PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

  • Województwo ŁÓDZKIE
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z PSY, zakres:
 • OŚRODEK WYSOKOSPECJALISTYCZNEJ CAŁODOBOWEJ OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ – III POZIOM REFERENCYJNY
  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE – ROKOWANIA