Konkursy NFZ z dnia 13 grudnia 2022 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 4 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

  • Województwo MAZOWIECKIE
LUBELSKI OW(Lublin)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • PROFILAKTYKA 40 PLUS
  • Województwo LUBELSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • Profilaktyka 40 PLUS
  • Województwo ŁÓDZKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 11 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA ZAAWANSOWANEGO RAKA PRZEŁYKU I ŻOŁĄDKA

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW (ŁZS)

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NOWOTWORAMI NEUROENDOKRYNNYMI UKŁADU POKARMOWEGO Z ZASTOSOWANIEM RADIOFARMACEUTYKÓW

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE UMIARKOWANEJ I CIĘŻKIEJ POSTACI ŁUSZCZYCY PLACKOWATEJ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO

  • Województwo PODLASKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA
  • Powiat BARTOSZYCKI – ROKOWANIA
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat BARTOSZYCKI