Konkursy NFZ z dnia 13 marca 2023 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 12 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat Łódź
  • Powiat łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
  • Powiat bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
  • Powiat brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki, zgierski
  • Powiat kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo ŁÓDZKIE
– 4 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOMPLEKSOWE LECZENIE RAN PRZEWLEKŁYCH (KLRP – 1)
  • Powiat łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski
  • Powiat bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)
  • Województwo ŁÓDZKIE
– 1 postępowania z SZP, zakres:
 • ALERGOLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA PLANOWA
  • Województwo ŁÓDZKIE
OPOLSKI OW(Opole)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  OKULISTYKA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA B18G, B19G

  • Powiat brzeski, krapkowicki, Opole, opolski, strzelecki