Konkursy NFZ z dnia 14 lipca 2023 roku
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS

  • Województwo ŁÓDZKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII DZIECIĘCEJ-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat strzyżowski
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 26 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE AUDIOLOGII I FONIATRII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat EŁCKI
  • Powiat KĘTRZYŃSKI
  • Powiat NIDZICKI
  • Powiat OLECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat EŁCKI
  • Powiat WĘGORZEWSKI
  • Powiat ELBLĄG
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat PISKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LOGOPEDII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE MEDYCYNY SPORTOWEJ
  • Powiat GIŻYCKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat GOŁDAPSKI
  • Powiat WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat KĘTRZYŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OTOLARYNGOLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1610.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OTOLARYNGOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat GOŁDAPSKI
  • Powiat OLSZTYN
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

  • Powiat EŁCKI
  • Gmina PASŁĘK
  • Gmina BARCIANY
  • Gmina SROKOWO
  • Gmina ORNETA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE REUMATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat PISKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Powiat ELBLĄG
  • Powiat OLSZTYN