Konkursy NFZ z dnia 14 listopada 2023 roku

LUBELSKI OW(Lublin)
– 23 postępowania z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat LUBLIN
  • Grupa powiatów: LUBARTOWSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI
  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: CHEŁM, CHEŁMSKI, KRASNOSTAWSKI, ŁĘCZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBELSKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ
  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat LUBLIN
  • Grupa powiatów: LUBARTOWSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI
  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBELSKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat LUBLIN
  • Grupa powiatów: LUBARTOWSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI
  • Grupa powiatów: BIALSKI, BIAŁA PODLASKA, ŁUKOWSKI, PARCZEWSKI, RADZYŃSKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: CHEŁM, CHEŁMSKI, KRASNOSTAWSKI, ŁĘCZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBELSKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo LUBELSKIE
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z SZP-PSZ, zakres:
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)
  • Województwo ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SOK, zakres:
 • NADZÓR TELEMETRYCZNY NAD PACJENTAMI Z IMPLANTOWANYMI URZĄDZENIAMI WSZCZEPIALNYMI
  • Województwo MAŁOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Grupa gmin: SŁAWNO, SŁAWNO