Konkursy NFZ z dnia 15 listopada 2022 roku

LUBELSKI OW(Lublin)
– 2 postępowania z REH, zakresy:
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat LUBLIN
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat LUBLIN
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania z OPH, zakresy:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Powiat kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat piotrkowski, Piotrków Trybunalsk
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

  • Powiat proszowicki
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁĄ BIAŁACZKĘ SZPIKOWĄ

  • Powiat Nowy Sącz
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI

  • Powiat Nowy Sącz
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PŁASKONABŁONKOWEGO RAKA NARZĄDÓW GŁOWY I SZYI

  • Powiat Kraków
OPOLSKI OW(Opole)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA
  UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Województwo OPOLSKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
  • Województwo PODLASKIE
 • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  • Województwo PODLASKIE
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR)
  • Województwo PODLASKIE
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z POZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
  BUDŻET POWIERZONY OPIEKI KOORDYNOWANEJ
  TRANSPORT SANITARNY W POZ
  ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ – PORADY ZWIĄZANE Z WYDANIEM KARTY DIAGNOSTYKI I LECZENIA ONKOLOGICZNEGO
  KOORDYNACJA OPIEKI
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W OPIECE NAD KOBIETĄ W PRZYPADKU PROWADZENIA CIĄŻY FIZJOLOGICZNEJ
  ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ W PROGRAMIE PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY
  ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE