Konkursy NFZ z dnia 17 listopada 2022 roku

OPOLSKI OW(Opole)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • IZBA PRZYJĘĆ
  • Powiat prudnicki – ROKOWANIA
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • UROLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA
  UROLOGIA – HOSPITALIZACJA PLANOWA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat brzozowski
PODLASKI OW(Białystok)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE MIELOFIBROZY PIERWOTNEJ ORAZ MIELOFIBROZY WTÓRNEJ W PRZEBIEGU CZERWIENICY PRAWDZIWEJ I NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM-LENALIDOMID W LECZENIU PACJENTÓW Z ANEMIĄ ZALEŻNĄ OD PRZETOCZEŃ W PRZEBIEGU ZESPOŁÓW MIELODYSPLASTYCZNYCH O NISKIM LUB POŚREDNIM-1 RYZYKU, ZWIĄZANYCH Z NIEPRAWIDŁOWOŚCIĄ CYTOGENETYCZNĄ W POSTACI IZOLOWANEJ DELECJI 5Q

  • Województwo PODLASKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat Gdańsk
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI
  PROGRAM LEKOWY – ODCZULANIE WYSOKO IMMUNIZOWANYCH DOROSŁYCH POTENCJALNYCH BIORCÓW PRZESZCZEPU NERKI

  • Województwo ŚLĄSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • KARDIOLOGIA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat OLSZTYN
 • NEFROLOGIA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat ELBLĄG
 • NEUROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat OSTRÓDZKI
 • CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA
  • Powiat BARTOSZYCKI
 • OTORYNOLARYNGOLOGIA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  • Powiat OLSZTYN
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 1 postępowanie z OPH, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat ŚREDZKI
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat KOSZALIN