Konkursy NFZ z dnia 17 sierpnia 2023 roku

 

ŚLĄSKI  OW (KATOWICE)

7 postępowań z LSZ, zakresy:

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL)PROGRAM LEKOWY

LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL)

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IMMUNOGLOBULINAMI CHORÓB NEUROLOGICZNYCH

-województwo ŚLĄSKIE

 

 •  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z AUTOSOMALNIE DOMINUJĄCĄ POSTACIĄ ZWYRODNIENIA WIELOTORBIELOWATEGO NEREK

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW ZE SPEKTRUM ZAPALENIA NERWÓW WZROKOWYCH I RDZENIA KRĘGOWEGO (NMOSD)

-województwo ŚLĄSKIE

 

 •  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA

-województwo ŚLĄSKIE

2024 rok

ŚLĄSKI  OW (KATOWICE)

 

17 postępowań z LSZ, zakresy:

LECZENIE SZPITALNE – CHEMIOTERAPIA

 • CHEMIOTERAPIA – HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII – HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T – CHEMIOTERAPIA – HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

– województwo ŚLĄSKIE

 

 • CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T – CHEMIOTERAPIA W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T – CHEMIOTERAPIA W TRYBIE JEDNODNIOWYM Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

-województwo ŚLĄSKIE

 

LECZENIE SZPITALNE – PROGRAMY LEKOWE

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NEUROGENNEJ NADREAKTYWNOŚCI WYPIERACZA

 • -województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY HURLER

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY HURLER

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ LEŚNIOWSKIEGO-CROHNA

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU KROKOWEGO

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z WRZODZIEJĄCYM ZAPALENIEM JELITA GRUBEGO (WZJG)

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK)

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z AKTYWNĄ POSTACIĄ REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW

-województwo ŚLĄSKIE

 

 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV

PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYKA REAKTYWACJI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B U ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO PRZESZCZEPACH LUB U ŚWIADCZENIOBIORCÓW OTRZYMUJĄCYCH LECZENIE ZWIĄZANE Z RYZYKIEM REAKTYWACJI HBV

-województwo ŚLĄSKIE