Konkursy NFZ z dnia 18 kwietnia 2023 roku

LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
PODLASKI OW(Białystok)
– 2 postępowania z SPO, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat BIAŁYSTOK
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODLASKIE
– 3 postępowania z OPH, zakresy:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat SEJNEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Grupa powiatów: BIELSKI, HAJNOWSKI, SIEMIATYCKI
– 5 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Grupa powiatów: AUGUSTOWSKI, SEJNEŃSKI, SUWALSKI, SUWAŁKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Grupa powiatów: AUGUSTOWSKI, SEJNEŃSKI, SUWALSKI, SUWAŁKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 9 postępowań z OPH, zakresy:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, KĘTRZYŃSKI
  • Grupa powiatów: MRĄGOWSKI, OLSZTYŃSKI
  • Grupa powiatów: IŁAWSKI, OSTRÓDZKI
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat MRĄGOWSKI
  • Powiat OLECKI
  • Powiat GOŁDAPSKI
 • ŚWIADCZENIA W ODDZIALE MEDYCYNY PALIATYWNEJ/HOSPICJUM STACJONARNYM
  • Grupa powiatów: GOŁDAPSKI, OLECKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 6 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat GOLENIOWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII PLASTYCZNEJ
  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: BIAŁOGARDZKI, DRAWSKI, KOŁOBRZESKI, KOSZALIN, KOSZALIŃSKI, SŁAWIEŃSKI, SZCZECINECKI, ŚWIDWIŃSKI, WAŁECKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W GASTROENTEROLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1050.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat CHOSZCZEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA OSTEOPOROZY-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: BIAŁOGARDZKI, KOŁOBRZESKI, KOSZALIN, KOSZALIŃSKI, SŁAWIEŃSKI, ŚWIDWIŃSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Grupa powiatów: DYGOWO, GOŚCINO, KOŁOBRZEG, KOŁOBRZEG, RYMAŃ, SIEMYŚL, USTRONIE MORSKIE