Konkursy NFZ z dnia 18 maja 2023 roku

LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 2 postępowania z PSY, zakresy:
 • LECZENIE UZALEŻNIEŃ
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski
 • ŚWIADCZENIA TERAPII UZALEŻNIENIA I WSPÓŁUZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • CHEMIOTERAPIA – HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  SUBSTANCJE CZYNNE Z 1T – CHEMIOTERAPIA – HOSPITALIZACJA Z ZAKRESEM SKOJARZONYM
  SUBSTANCJE CZYNNE W CHEMIOTERAPII – HOSPITALIZACJI Z ZAKRESEM SKOJARZONYM

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ

  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, OPATOWSKI, OSTROWIECKI, PIŃCZOWSKI, SANDOMIERSKI, STARACHOWICKI, STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, KONECKI, SKARŻYSKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZAPOBIEGAWCZE CHORYCH Z NAWRACAJĄCYMI NAPADAMI DZIEDZICZNEGO OBRZĘKU NACZYNIORUCHOWEGO O CIĘŻKIM PRZEBIEGU

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE