Konkursy NFZ z dnia 20 lutego 2023 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 3 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA RDZENIOWY ZANIK MIĘŚNI

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ CUSHINGA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ CUSHINGA

  • Województwo MAZOWIECKIE
DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat Wrocław
LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 18 postępowań z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B
  SUBSTANCJE CZYNNE W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B

  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE

  • Powiat krośnieński, międzyrzecki, sulęciński, świebodziński
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY

  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NINTEDANIBEM CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWEJ PŁUC ZWIĄZANEJ Z TWARDZINĄ UKŁADOWĄ

  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI NEREK

  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBAMI SIATKÓWKI

  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z IDIOPATYCZNĄ WIELOOGNISKOWĄ CHOROBĄ CASTLEMANA

  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM

  • Województwo LUBUSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ CHORYCH NA PRZEWLEKŁE WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU C

  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOŚCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW LECZONYCH NERKOZASTĘPCZO DIALIZAMI

  • Powiat gorzowski, słubicki, sulęciński
  • Powiat krośnieński, żarski
  • Powiat wschowski
  • Powiat międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki, świebodziński
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.
  PROGRAM LEKOWY – STOSOWANIE LETERMOWIRU W CELU ZAPOBIEGANIA REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U DOROSŁYCH, SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZ. ALLOGEN. KRWIOTW. KOM. MACIERZ.

  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU
  PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE POWIKŁANIOM KOSTNYM U DOROSŁYCH PACJENTÓW Z ZAAWANSOWANYM PROCESEM NOWOTWOROWYM OBEJMUJĄCYM KOŚCI Z ZASTOSOWANIEM DENOSUMABU

  • Powiat krośnieński, nowosolski, świebodziński, wschowski, Zielona Góra, zielonogórski, żagański, żarski
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA
  NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA – A03
  NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY
  NEUROCHIRURGIA – HOSPITALIZACJA – Q31, Q32, Q33

  • Powiat chrzanowski
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • PROFILAKTYKA 40 PLUS
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 4 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: KĘPIŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEUROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: KĘPIŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KROTOSZYŃSKI
– 9 postępowań z REH, zakresy:
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat POZNAŃ
  • Grupa powiatów: LESZCZYŃSKI, LESZNO
 • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWAW OŚRODKU/ ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Grupa powiatów: KOLSKI,  KONIN, KONIŃSKI, TURECKI
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Grupa powiatów: KOLSKI, KONIN, KONIŃSKI, SŁUPECKI, TURECKI
  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY
  REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU I MOWY DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
  • Grupa powiatów: KOLSKI, KONIN, KONIŃSKI, SŁUPECKI, TURECKI
  • Grupa powiatów: CHODZIESKI, CZARNKOWSKO-TRZCIANECKI, PILSKI, WĄGROWIECKI, ZŁOTOWSKI
 • REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU
  REHABILITACJA OSÓB Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 1 postępowanie z SOK, zakres:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY – KOC I
  • Powiat MYŚLIBORSKI