Konkursy NFZ z dnia 20 stycznia 2023 roku

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD OSOBAMI Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMIROZWOJU (KO-CZR)
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • DZIECIĘCA OPIEKA KOORDYNOWANA (DOK)
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III)
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
LUBELSKI OW(Lublin)
– 2 postępowania z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat BIŁGORAJSKI
  • Powiat KRASNOSTAWSKI
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z SZP, zakres
 • GERIATRIA – HOSPITALIZACJA
  • Województwo ŁÓDZKIE
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY MDR-TB
  • Województwo ŚLĄSKIE