Konkursy NFZ z dnia 22 lutego 2023 roku

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA GRUŹLICĘ LEKOOPORNĄ (MDR/XDR)

  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Gmina Kraków, Kraków-Podgórze
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 2 postępowania z STM, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE
  • Gmina Łańcut
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM
  • Gmina Nowa Sarzyna
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 34 postępowania z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Powiat chojnicki, człuchowski, kościerski, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski
  • Powiat Gdańsk, gdański, kartuski, Sopot
  • Powiat bytowski, Gdynia, lęborski, pucki, Słupsk, słupski, wejherowski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Powiat Gdańsk, Gdynia, Sopot
  • Powiat bytowski, chojnicki, człuchowski, gdański, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ
  • Województwo POMORSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat bytowski, lęborski, Słupsk, słupski
  • Powiat Gdańsk, gdański, kartuski
  • Powiat malborski, nowodworski, sztumski
  • Powiat starogardzki
  • Powiat chojnicki, człuchowski
  • Powiat Gdynia, Sopot
  • Powiat kwidzyński, tczewski
  • Powiat pucki, wejherowski
  • Powiat kościerski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat kwidzyński, sztumski, tczewski
  • Powiat lęborski, Słupsk, słupski
  • Powiat kościerski, starogardzki
  • Powiat Gdynia, pucki, Sopot, wejherowski
  • Powiat bytowski, chojnicki, człuchowski
  • Powiat Gdańsk, gdański, kartuski, malborski, nowodworski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Powiat bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, Słupsk, słupski
  • Powiat kartuski, kościerski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski
  • Powiat Gdańsk, gdański, Gdynia, malborski, nowodworski, pucki, Sopot, wejherowski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat Gdańsk, gdański
  • Powiat pucki, wejherowski
  • Powiat kościerski, kwidzyński, starogardzki, sztumski, tczewski
  • Powiat lęborski
  • Powiat bytowski
  • Powiat malborski, nowodworski
  • Powiat Gdynia, kartuski, Sopot
  • Powiat chojnicki, człuchowski
  • Powiat Słupsk, słupski
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 26 postępowań z PSY, zakresy:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE)
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat EŁCKI
  • Powiat LIDZBARSKI
  • Powiat OLSZTYŃSKI
  • Powiat OSTRÓDZKI
  • Powiat SZCZYCIEŃSKI
  • Powiat WĘGORZEWSKI
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat BARTOSZYCKI
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat ELBLĄSKI
  • Powiat LIDZBARSKI
  • Powiat MRĄGOWSKI
  • Powiat NIDZICKI
  • Powiat NOWOMIEJSKI
  • Powiat OLECKI
  • Powiat PISKI
  • Powiat GOŁDAPSKI
 • PROGRAM TERAPII ZABURZEŃ PREFERENCJI SEKSUALNYCH
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat DZIAŁDOWSKI
  • Powiat EŁCKI
  • Powiat LIDZBARSKI
  • Powiat OLSZTYŃSKI
  • Powiat SZCZYCIEŃSKI
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Powiat EŁCKI
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH
  • Powiat EŁCKI
 • ŚWIADCZENIA SEKSUOLOGICZNE I PATOLOGII WSPÓŁŻYCIA
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
– 28 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – CZĘŚĆ GENETYCZNA
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, IŁAWSKI, NIDZICKI, NOWOMIEJSKI
  • Grupa powiatów: LIDZBARSKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, OSTRÓDZKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: GIŻYCKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, PISKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI
  • Grupa powiatów: LIDZBARSKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, OSTRÓDZKI, SZCZYCIEŃSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLSZTYŃSKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, DZIAŁDOWSKI, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, LIDZBARSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, SZCZYCIEŃSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI,BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI,  LIDZBARSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, SZCZYCIEŃSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, BRANIEWSKI, DZIAŁDOWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, LIDZBARSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI, IŁAWSKI, NOWOMIEJSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, DZIAŁDOWSKI, KĘTRZYŃSKI, LIDZBARSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI, PISKI