Konkursy NFZ z dnia 22 maja 2023 roku

PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH PO LECZENIU OPERACYJNYM

  • Powiat niżański
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH
  REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA LUB KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA W WARUNKACH STACJONARNYCH DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat kartuski, kościerski
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Grupa powiatów: BUSKI, JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, KONECKI, OPATOWSKI, OSTROWIECKI, PIŃCZOWSKI, STASZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • BRACHYTERAPIA
  BRACHYTERAPIA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat ELBLĄG
 • KOMPLEKSOWA OPIEKA PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO (KOS-ZAWAŁ)
  • Powiat EŁCKI
 • DIABETOLOGIA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat OLSZTYN
 • CHIRURGIA PLASTYCZNA – HOSPITALIZACJA PLANOWA
  • Powiat OLSZTYN
 • UROLOGIA – ZESPÓŁ CHIRURGII JEDNEGO DNIA
  • Powiat OLSZTYN