Konkursy NFZ z dnia 23 listopada 2022 roku

OPOLSKI OW(Opole)
– 11 postępowań z SZP, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE AKROMEGALII
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE AKROMEGALII

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY CUSHINGA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY CUSHINGA

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI CD30+

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CHŁONIAKI ROZLANE Z DUŻYCH KOMÓREK B ORAZ INNE CHŁONIAKI B-KOMÓRKOWE

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA OPORNĄ I NAWROTOWĄ POSTAĆ KLASYCZNEGO CHŁONIAKA HODGKINA Z ZASTOSOWANIEM NIWOLUMABU

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CIĘŻKIEGO NIEDOBORU HORMONU WZROSTU U PACJENTÓW DOROSŁYCH ORAZ U MŁODZIEŻY PO ZAKOŃCZENIU TERAPII PROMUJĄCEJ WZRASTANIE

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE IDIOPATYCZNEGO WŁÓKNIENIA PŁUC

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE SPASTYCZNOŚCI KOŃCZYNY GÓRNEJ I/LUB DOLNEJ PO UDARZE MÓZGU Z UŻYCIEM TOKSYNY BOTULINOWEJ TYPU A

  • Województwo OPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA

  • Województwo OPOLSKIE
 • UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA
  UROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Województwo OPOLSKIE – ROKOWANIA
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA
  ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA – PAKIET ONKOLOGICZNY
  ORTOPEDIA I TRAUMATOLOGIA NARZĄDU RUCHU – HOSPITALIZACJA PLANOWA – ZABIEGI ENDOPROTEZOPLASTYKI H01, H02, H09, H10, H13, H14, H15

  • Powiat Rzeszów
PODLASKI OW(Białystok)
– 5 postępowań z SOK, zakresy:
 • KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY – KOC I
  • Województwo PODLASKIE
 • KOMPLEKSOWE LECZENIE WRODZONEJ SZTYWNOŚCI WIELOSTAWOWEJ
  • Województwo PODLASKIE
 • ZAOPATRZENIE PROTETYCZNE
  • Województwo PODLASKIE
 • DOMOWA ANTYBIOTYKOTERAPIA DOŻYLNA
  • Województwo PODLASKIE
 • BADANIA ZGODNOŚCI TKANKOWEJ
  • Województwo PODLASKIE
 
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • ALERGOLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat KIELECKI
 • CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA
  CHOROBY PŁUC SPECJALISTYCZNE – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat BUSKI