Konkursy NFZ z dnia 24 sierpnia 2023 roku

WIELKOPOLSKI  OW (POZNAŃ)

6 postępowań z PRO, zakresy:

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

– Poznań

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

– powiat Pilski

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

-powiat Śremski

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

– Poznań

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

– powiat Pilski

 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

-powiat Śremski

 

3 postępowania z SZP, zakresy:

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL) LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA UKŁADOWĄ AMYLOIDOZĘ ŁAŃCUCHÓW LEKKICH (AL)

– województwo Wielkopolskie

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA MAKROGLOBULINEMIĘ WALDENSTRÖMA

– województwo Wielkopolskie

 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ

LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA DEPRESJĘ LEKOOPORNĄ

– województwo Wielkopolskie

 

11 postępowań z AOS, zakresy:

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

-powiat Kolski

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

-powiat Słupecki

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

-powiat Kolski

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

– powiat Turecki

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

– powiat Wolsztyński

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

– grupa gmin powiatu pilskiego: Szydłowo, Miasteczko Krajeńskie, Wysoka, Białośliwie, Łobżenica

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

– grupa powiatów subregionu kaliskiego: Jarociński, Pleszewski, Ostrowski, Ostrzeszowski, Kępiński, Kaliski

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

– powiat Jarociński wielkopolskie

– powiat Kaliski wielkopolskie

– powiat Kalisz wielkopolskie

– powiat Kępiński wielkopolskie

– powiat Krotoszyński wielkopolskie

– powiat Ostrowski wielkopolskie

– powiat Ostrzeszowski wielkopolskie

– powiat Pleszewski

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

– powiat Ostrzeszowski

 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII

KWALIFIKACJA DO PRZESZCZEPU I MONITOROWANIE ZAKWALIFIKOWANYCH- ZAKRES SKOJARZONY DO ZAKRESU NEFROLOGII

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEFROLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

– powiat Pleszewski

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

 • POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

– Kalisz

– powiat Kaliski

 

ZACHODNIOPOMORSKI  OW (SZCZECIN)

1 postępowanie z PPZ, zakresy:

 • PROFILAKTYKA 40 PLUS

– województwo Zachodniopomorskie