Konkursy NFZ z dnia 25 lipca 2023

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
LUBELSKI OW(Lublin)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • Krasnystaw
PODLASKI OW(Białystok)
– 5 postępowań z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)

  • SAMODZIELNY PUBLICZNY PSYCHIATRYCZNY ZAKŁAD OPIEKI
  • ZDROWOTNEJ IM. DR. STANISŁAWA DERESZA W CHOROSZCZY
  • REVIT SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
   UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W BIAŁYSTOKU
  • SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE
  • SZPITAL WOJEWÓDZKI IM.KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO