Konkursy NFZ z dnia 26 lutego 2024 roku

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 2 postępowania z AOS, zakres:
 • BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
  • Powiat polkowicki
  • Powiat wołowski
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania z PRO, zakresy:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat bełchatowski, opoczyński, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, radomszczański, tomaszowski
 10 postępowań z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02

  • Powiat wieluński
  • Powiat tomaszowski
  • Powiat brzeziński
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat bełchatowski
  • Powiat piotrkowski, Piotrków Trybunalski
  • Powiat radomszczański
  • Powiat łaski
  • Powiat łowicki
  • Powiat kutnowski
  • Powiat rawski
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowań z PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • Powiat chojnicki
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie PPZ, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP

  • Powiat Zabrze
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 3 postępowania z AOS, zakresy:
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA
  • Powiat OSTROWSKI
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA
  • Powiat OSTROWSKI
  • Powiat ŚREDZKI