Konkursy NFZ z dnia 26 maja 2023 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania z PSY, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM DZIECIĘCYM LUB INNYMI CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJU.
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • ŚWIADCZENIA DZIENNE REHABILITACYJNE DLA OSÓB Z CAŁOŚCIOWYMI ZABURZENIAMI ROZWOJOWYMI
  • Województwo ŁÓDZKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 6 postępowania z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Grupa powiatów: BIAŁOSTOCKI, BIAŁYSTOK, BIELSKI, HAJNOWSKI, MONIECKI, SIEMIATYCKI, SOKÓLSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Grupa powiatów: GRAJEWSKI, KOLNEŃSKI, ŁOMŻA, ŁOMŻYŃSKI, WYSOKOMAZOWIECKI, ZAMBROWSKI
  • Grupa powiatów: BIAŁOSTOCKI, BIAŁYSTOK, BIELSKI, HAJNOWSKI, MONIECKI, SIEMIATYCKI, SOKÓLSKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Województwo PODLASKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z PDT, zakres:
 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, KĘTRZYŃSKI, LIDZBARSKI
– 1 postępowanie z AOS,  zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE NEONATOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Powiat IŁAWSKI
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
– 3 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE ZABURZEŃ MOTORYCZNYCH W PRZEBIEGU ZAAWANSOWANEJ CHOROBY PARKINSONA

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo WIELKOPOLSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo WIELKOPOLSKIE