Konkursy NFZ z dnia 27 kwietnia 2023 roku

MAZOWIECKI OW(Warszawa)
– 4 postępowania z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHOROBY HURLER
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHOROBY HURLER

  • Województwo MAZOWIECKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo MAZOWIECKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 2 postępowania z SOK, zakresy:
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo PODKARPACKIE
 • HEMODIALIZOTERAPIA – Z ZAPEWNIENIEM 24-GODZINNEGO DYŻURU
  • Powiat leżajski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, strzyżowski
PODLASKI OW(Białystok)
– 5 postępowań z SZP, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – PROFILAKTYCZNE LECZENIE CHORYCH NA MIGRENĘ PRZEWLEKŁĄ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE WSPOMAGAJĄCE ZABURZEŃ CYKLU MOCZNIKOWEGO

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE KWASEM KARGLUMINOWYM CHORYCH Z ACYDURIAMI ORGANICZNYMI: PROPIONOWĄ, METYLOMALONOWĄ I IZOWALERIANOWĄ

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GUZAMI LITYMI Z FUZJĄ GENU RECEPTOROWEJ KINAZY TYROZYNOWEJ DLA NEUROTROFIN (NTRK)

  • Województwo PODLASKIE