Konkursy NFZ z dnia 27 listopada 2023 roku

MAZOWIECKI OW (WARSZAWA)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
  • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE TRANSPLANTOLOGII
    • Województwo mazowieckie
OPOLSKI OW (OPOLE)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
  • PROGRAM PILOTAŻOWY: ŚWIADCZENIE ZDROWOTNE – DOBRY POSIŁEK W SZPITALU
    • Województwo opolskie
PODLASKI OW (BIAŁYSTOK)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
  • PROGRAM PILOTAŻOWY CZP: ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
    • postępowania w trybie art. 159 ustawy dla SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE