Konkursy NFZ z dnia 28 grudnia 2023 roku

ŁÓDZKI OW (Łódź):

 • 1 postępowanie z PPZ, zakres:

o   ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH

 • Województwo ŁÓDZKIE
 • 5 postępowań z PSY, zakres:

o   OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

 • Powiat tomaszowski

o   OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

 • Powiat bełchatowski

o   OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

 • Powiat zgierski

o   OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

 • Powiat pabianicki

o   OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY

 • Powiat Łódź

MAŁOPOLSKI OW (Kraków):

 • 54 postępowania z PRO, zakres:

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
 • Nowy Sącz

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

 • Powiat
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

 • Powiat
 • nowotarski
 • suski
 • tatrzański

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat nowotarski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
 • Tarnów

o   PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

 • Powiat
 • nowotarski
 • suski
 • tatrzański

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat bocheński

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat dąbrowski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • bocheński
 • krakowski
 • Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat
  krakowski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY

 • Powiat
 • bocheński
 • krakowski
 • Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
 • Nowy Sącz

o   PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

 • Powiat
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
 • Nowy Sącz

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

o   PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 • Powiat
 • bocheński
 • krakowski
 • Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat gorlicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat Kraków

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

 • Powiat
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
 • Nowy Sącz

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat Nowy Sącz

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat myślenicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • nowotarski
 • suski
 • tatrzański

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat nowosądecki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat tarnowski

o   PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 • Powiat
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat brzeski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

 • Powiat
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
 • Tarnów

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY

 • Powiat
 • bocheński
 • krakowski
 • Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY

 • Powiat
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
 • Nowy Sącz

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY

 • Województwo MAŁOPOLSKIE

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY

 • Powiat
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat olkuski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat tatrzański

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat Tarnów

o   PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 • Powiat
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
 • Tarnów

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY

 • Powiat
 • nowotarski
 • suski
 • tatrzański

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat wielicki

o   PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 • Powiat
 • nowotarski
 • suski
 • tatrzański

o   PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

 • Powiat
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat oświęcimski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI MOBILNEJ

 • Województwo MAŁOPOLSKIE

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat miechowski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY

 • Powiat
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
 • Tarnów

o   PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

 • Powiat
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
 • Tarnów

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat wadowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • brzeski
 • dąbrowski
 • tarnowski
 • Tarnów

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat suski

o   PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO

 • Powiat
 • bocheński
 • krakowski
 • Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • nowotarski
 • suski
 • tatrzański

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat proszowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • chrzanowski
 • olkuski
 • oświęcimski
 • wadowicki

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat limanowski

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI

 • Powiat
 • bocheński
 • krakowski
 • Kraków
 • miechowski
 • myślenicki
 • proszowicki
 • wielicki

o   PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH

 • Powiat
 • gorlicki
 • limanowski
 • nowosądecki
 • Nowy Sącz

o   PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ

 • Powiat chrzanowski

PODKARPACKI OW (Rzeszów)

 • 10 postępowań z AOS, zakres:

o   BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)

 • Powiat sanocki

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE OKULISTYKI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W OKULISTYCE -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1600.001.02

 • Gmina Mielec

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GASTROENTEROLOGII DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

 • Powiat Rzeszów

o   POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

 • Gmina Jeżowe

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII

ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA

ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02

 • Gmina Dębica

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02

 • Gmina Mielec

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOP
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

 • Gmina Dębica

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE LECZENIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC DLA DZIECI-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

 • Powiat Rzeszów

o   ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-AOP
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE KARDIOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

 • Gmina Sanok

o   POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP
ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

 • Gmina Dębica
 • postępowanie z OPH, zakres:

o   OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA
ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM

 • Powiat tarnobrzeski

Wielkopolski OW (Poznań):

 • postępowań z STM, zakres:

o   ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Grupa powiatów SUBREGION POZNAŃSKI
 • gnieźnieński
 • grodziski
 • międzychodzki
 • nowotomyski
 • obornicki
 • poznań
 • poznański
 • szamotulski
 • średzki
 • śremski
 • wrzesiński

o   ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 • Gmina RYCZYWÓŁ

o   ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 • Gmina DOPIEWO

o   ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE

 • Gmina SUCHY LAS

o   ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM

 • Grupa powiatów SUBREGION PILSKI
 • chodzieski
 • czarnkowsko-trzcianecki
 • pilski
 • wągrowiecki
 • złotowski

o   ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W GABINECIE SZKOLNYM

 • Grupa powiatów SUBREGION POZNAŃSKI
 • gnieźnieński
 • grodziski
 • międzychodzki
 • nowotomyski
 • obornicki
 • poznań
 • poznański
 • szamotulski
 • średzki
 • śremski
 • wrzesiński

o   ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ

 • Grupa powiatów SUBREGION PILSKI
 • chodzieski
 • czarnkowsko-trzcianecki
 • pilski
 • wągrowiecki
 • złotowski