Konkursy NFZ z dnia 6 grudnia 2022 roku

LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY MDR-TB
  • Województwo LUBUSKIE
PODKARPACKI OW(Rzeszów)
– 7 postępowań z REH, zakresy:
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Gmina Strzyżów
  • Gmina Lubenia
 • FIZJOTERAPIA DOMOWA
  FIZJOTERAPIA DOMOWA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat lubaczowski
 • REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA DZIECI Z ZABURZENIAMI WIEKU ROZWOJOWEGO W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM Z ORZECZENIEM O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat Przemyśl
 • REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
  REHABILITACJA NEUROLOGICZNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat stalowowolski
 • REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM
  REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA W OŚRODKU/ODDZIALE DZIENNYM DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Powiat Przemyśl
  • Gmina Dukla
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • PROFILAKTYKA 40 PLUS
  • Województwo PODLASKIE
– 2 postępowania z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP

  • Powiat BIAŁYSTOK
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP

  • Powiat MONIECKI
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 2 postępowania z SPO, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W PIELĘGNIARSKIEJ OPIECE DŁUGOTERMINOWEJ DOMOWEJ
  • Powiat Gdańsk – ROKOWANIA
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE / OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo POMORSKIE – ROKOWANIA
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE UROLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W UROLOGII -ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1640.001.02

  • Powiat Częstochowa, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski