Konkursy NFZ z dnia 6 lutego 2024 roku

MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z SZP – PROGRAMY LEKOWE, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L-KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE L-KARNITYNĄ W WYBRANYCH CHOROBACH METABOLICZNYCH

  • Powiat Kraków
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • LECZENIE ŚRODOWISKOWE (DOMOWE) W CZP
  ŚWIADCZENIA DZIENNE PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO (CZP)
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE AMBULATORYJNE DLA DOROSŁYCH W CZP
  ŚWIADCZENIA PSYCHIATRYCZNE DLA DOROSŁYCH W CZP

  • Powiat cieszyński – CZP_powiat cieszyński _dokupienie n. miejsca_1700
WIELKOPOLSKI OW(Poznań)
 – 4 postępowanie z AOS, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: KALISKI, KALISZ, OSTROWSKI, PLESZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHORÓB METABOLICZNYCH-ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1581.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1580.001.02
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ZE WSKAZAŃ NAGŁYCH
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU – ŚWIADCZENIA PIERWSZORAZOWE

  • Grupa powiatów: JAROCIŃSKI, KALISKI, KALISZ, KĘPIŃSKI, KROTOSZYŃSKI, OSTROWSKI, OSTRZESZOWSKI, PLESZEWSKI