Konkursy NFZ z dnia 8 grudnia 2022 roku

– 2 postępowania z SPO, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat WŁODAWSKI
  • Powiat ZAMOJSKI
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 3 postępowania z SOK, zakresy:
 • BADANIA GENETYCZNE
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA
  ZACHOROWANIA NA SIATKÓWCZAKA LUB CHOROBĘ VON HIPPEL-LINDAU (VHL)

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • OPIEKA NAD RODZINAMI WYSOKIEGO, DZIEDZICZNIE UWARUNKOWANEGO RYZYKA
  ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI LUB RAKA JAJNIKA

  • Województwo ŁÓDZKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • NEUROLOGIA SPECJALISTYCZNA – HOSPITALIZACJA
  • Powiat OSTRÓDZKI – ROKOWANIA