Konkursy NFZ z dnia 8 lutego 2024 roku

LUBELSKI OW(Lublin)
– 9 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBELSKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo LUBELSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Grupa powiatów: LUBARTOWSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI
  • Grupa powiatów: CHEŁM, CHEŁMSKI, KRASNOSTAWSKI, ŁĘCZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBELSKI, ŚWIDNICKI
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Grupa powiatów: LUBARTOWSKI, OPOLSKI, PUŁAWSKI, RYCKI
  • Grupa powiatów: BIŁGORAJSKI, HRUBIESZOWSKI, TOMASZOWSKI, ZAMOJSKI, ZAMOŚĆ
  • Grupa powiatów: CHEŁM, CHEŁMSKI, KRASNOSTAWSKI, ŁĘCZYŃSKI, WŁODAWSKI
  • Grupa powiatów: JANOWSKI, KRAŚNICKI, LUBELSKI, ŚWIDNICKI
LUBUSKI OW(Zielona Góra)
– 16 postępowań z AOS, zakresy:
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – GASTROSKOPIA
  • Powiat Gorzów Wielkopolski
  • Powiat Zielona Góra
 • BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO – KOLONOSKOPIA
  • Powiat żagański
  • Powiat Gorzów Wielkopolski
  • Powiat Zielona Góra
 • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
  • Powiat nowosolski, wschowski, żagański, żarski
  • Powiat krośnieński, świebodziński
  • Powiat Zielona Góra, zielonogórski
  • Powiat gorzowski, Gorzów Wielkopolski, międzyrzecki, słubicki, strzelecko-drezdenecki, sulęciński
 • BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
  • Powiat sulęciński
  • Powiat żagański
  • Powiat Zielona Góra
  • Powiat strzelecko-drezdenecki
  • Powiat świebodziński
  • Powiat krośnieński
  • Powiat słubicki
ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 10 postępowań z SZP – PROGRAMY LEKOWE, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBROMATOZY TYPU 1 (NF1)

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGO

  • Powiat brzeziński, kutnowski, łęczycki, łowicki, rawski, Skierniewice, skierniewicki
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)

  • Województwo ŁÓDZKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLK – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET

  • Województwo ŁÓDZKIE