Konkursy NFZ z dnia 14 marca 2024 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 2 postępowania z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W CHIRURGII OGÓLNEJ-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1500.001.02

  • Powiat wieluński
  • Powiat brzeziński
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH
  • Województwo ŁÓDZKIE
– 2 postępowania z STM, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18 R. Ż.
  • Województwo ŁÓDZKIE
 • ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  • Województwo ŁÓDZKIE
MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 9 postępowań z SZP – Programy Lekowe, zakresy:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JAJNIKA, RAKA JAJOWODU LUB RAKA OTRZEWNEJ

  • Powiat nowotarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA JELITA GRUBEGO

  • Powiat nowotarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA ORAZ MIĘDZYBŁONIAKA OPŁUCNEJ

  • Powiat nowotarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA PRZEŁYKU, POŁĄCZENIA ŻOŁĄDKOWO-PRZEŁYKOWEGO I ŻOŁĄDKA

  • Powiat nowotarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC

  • Powiat tatrzański
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z GRUCZOLAKORAKIEM TRZUSTKI

  • Powiat nowotarski
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ (PFIC)

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLK – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • CHOROBY ZAKAŹNE DZIECIĘCE – HOSPITALIZACJA
  • Województwo POMORSKIE – ROKOWANIA
– 1 postępowanie PRO, zakres:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH – CZĘŚĆ POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA
  • Powiat chojnicki
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 3 postępowania z PSY, zakresy:
 • OŚRODEK ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat częstochowski
  • Powiat tarnogórski
 • ZESPÓŁ ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI PSYCHOLOGICZNEJ I PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – I POZIOM REFERENCYJNY
  • Powiat zawierciański
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 17 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Powiat BUSKI
  • Powiat JĘDRZEJOWSKI
  • Powiat KAZIMIERSKI
  • Powiat KIELECKI
  • Powiat KONECKI
  • Powiat OPATOWSKI
  • Powiat OSTROWIECKI
  • Powiat PIŃCZOWSKI
  • Powiat SANDOMIERSKI
  • Powiat SKARŻYSKI
  • Powiat STARACHOWICKI
  • Powiat STASZOWSKI
  • Powiat WŁOSZCZOWSKI
  • Powiat KIELCE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE