Konkursy NFZ z dnia 17 maja 2024 roku

MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z STM, zakres:
 • ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ
  • Województwo MAŁOPOLSKIE
– 1 postępowanie z SZP- Programy Lekowe, zakres:
 • LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Województwo MAŁOPOLSKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 9 postępowań z SZP – Programy Lekowe, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA CZERNIAKA SKÓRY LUB BŁON ŚLUZOWYCH

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z ZABURZENIAMI LIPIDOWYMI

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM RDZENIASTYM TARCZYCY

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – ZAPOBIEGANIE REAKTYWACJI CYTOMEGALOWIRUSA (CMV) I ROZWOJOWI CHOROBY U SEROPOZYTYWNYCH WZGLĘDEM CMV PACJENTÓW, KTÓRZY BYLI PODDANI ZABIEGOWI PRZESZCZEPIENIA ALLOGENICZNYCH KRWIOTWÓRCZYCH KOMÓREK MACIERZYSTYCH

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE PACJENTÓW Z RAKIEM UROTELIALNYM

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

  • Województwo PODLASKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Województwo PODLASKIE
ZACHODNIOPOMORSKI OW(Szczecin)
– 4 postępowania z SZP – Programy Lekowe, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH NA RAKA SZYJKI MACICY

  • Województwo ZACHODNIOPOMORSKIE