Konkursy NFZ z dnia 28 marca 2024 roku

MAŁOPOLSKI OW(Warszawa)
– 11 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat wadowicki
  • Powiat miechowski
  • Powiat nowotarski
  • Powiat krakowski
  • Powiat limanowski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Powiat krakowski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Powiat krakowski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat Kraków
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Powiat Kraków
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat suski
  • Powiat Kraków
PODLASKI OW(Białystok)
– 2 postępowania z SZP, zakresy:
 • DIABETOLOGIA DZIECIĘCA – HOSPITALIZACJA
  • Województwo PODLASKIE
 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA
  CHIRURGIA ONKOLOGICZNA – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Województwo PODLASKIE
– 2 postępowania z OPH, zakresy:
 • PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ
  • Województwo PODLASKIE
 • ŚWIADCZENIA W HOSPICJUM DOMOWYM
  • Powiat SEJNEŃSKI
– 2 postępowania z SPO, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZYM/OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM
  • Powiat BIAŁYSTOK
 • ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE/OPIEKUŃCZO – LECZNICZYM DLA DZIECI WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE
  • Województwo PODLASKIE
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 1 postępowanie z PSY, zakres:
 • CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – II POZIOM REFERENCYJNY
  • Grupa powiatów: KIELCE, KIELECKI
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 1 postępowanie z REH, zakres:
 • FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
  FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA OSÓB O ZNACZNYM STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

  • Gmina MIŁAKOWO