Konkursy NFZ z dnia 4 czerwca 2024 roku

DOLNOŚLĄSKI OW(Wrocław)
– 6 postępowań z PRO, zakresy:
 • PROGRAM BADAŃ PRENATALNYCH
  • Powiat dzierżoniowski, kamiennogórski, kłodzki, świdnicki, Wałbrzych, wałbrzyski, ząbkowicki
 • PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA JELITA GRUBEGO
  • Powiat milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP PODSTAWOWY
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI CHORÓB ODTYTONIOWYCH (W TYM POCHP) – ETAP SPECJALISTYCZNY
  • Województwo DOLNOŚLĄSKIE
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP DIAGNOSTYCZNY
  • Powiat milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY – ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI
  • Powiat milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, trzebnicki, wołowski, Wrocław, wrocławski
LUBELSKI OW(Lublin)
– 3 postępowania z AOS, zakresy:
 • KOMPLEKSOWA AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA NAD PACJENTEM Z CUKRZYCĄ
  • Województwo LUBELSKIE
 • BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNE PŁODU
  • Województwo LUBELSKIE
 • BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO (RM)
  • Powiat ŚWIDNICKI
POMORSKI OW(Gdańsk)
– 1 postępowanie z PRO, zakres:
 • PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI – ETAP PODSTAWOWY – W PRACOWNI STACJONARNEJ
  • Powiat Słupsk
ŚWIĘTOKRZYSKI OW(Kielce)
– 13 postępowań z SZP – Programy Lekowe, zakresy:
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – TLI – LECZENIE CHORYCH Z NIEDOBOREM KWAŚNEJ SFINGOMIELINAZY (ASMD) TYPU A/B I B

  • Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z UOGÓLNIONĄ POSTACIĄ MIASTENII

  • Powiat SANDOMIERSKI
  • Powiat SKARŻYSKI
  • Powiat STARACHOWICKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, OSTROWIECKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, KAZIMIERSKI, STASZOWSKI
  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, KIELCE, KIELECKI, PIŃCZOWSKI
  • Grupa powiatów: KONECKI, WŁOSZCZOWSKI
 • PROGRAM LEKOWY – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA
  LEKI W PROGRAMIE LEKOWYM – LECZENIE CHORYCH Z ZAPALENIEM NOSA I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI NOSA

  • Grupa powiatów: JĘDRZEJOWSKI, KAZIMIERSKI, KIELCE, KIELECKI, PIŃCZOWSKI, WŁOSZCZOWSKI
  • Grupa powiatów: KONECKI, SKARŻYSKI
  • Grupa powiatów: OSTROWIECKI, STARACHOWICKI
  • Grupa powiatów: OPATOWSKI, SANDOMIERSKI
  • Grupa powiatów: BUSKI, STASZOWSKI