Konkursy NFZ z dnia 4 kwietnia 2024 roku

ŁÓDZKI OW(Łódź)
– 1 postępowanie z SOK, zakres:
 • LECZENIE SPASTYCZNOŚCI OPORNEJ NA LECZENIE FARMAKOLOGICZNE Z ZASTOSOWANIEM POMPY BAKLOFENOWEJ
  • Województwo ŁÓDZKIE
PODLASKI OW(Białystok)
– 1 postępowanie z SZP, zakres:
 • POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA – HOSPITALIZACJA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA)
  POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA (WYŁĄCZNIE GINEKOLOGIA) – HOSPITALIZACJA – PAKIET ONKOLOGICZNY

  • Powiat SEJNEŃSKI – ROKOWANIA
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 9 postępowań z PDT, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU „N”
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI
  • Grupa powiatów: IŁAWSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, NIDZICKI, NOWOMIEJSKI
  • Grupa powiatów: OLSZTYN, OLSZTYŃSKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, KĘTRZYŃSKI, LIDZBARSKI
  • Grupa powiatów: MRĄGOWSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: GIŻYCKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI