Konkursy NFZ z dnia 8 kwietnia 2024 roku

MAŁOPOLSKI OW(Kraków)
– 1 postępowanie z AOS, zakres:
 • ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII- AOP
  ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII-DIAGNOSTYKA ONKOLOGICZNA
  ŚWIADCZENIA ZABIEGOWE W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII-ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02
  POBRANIE MATERIAŁU Z SZYJKI MACICY DO PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO – ZAKRES SKOJARZONY Z 02.1450.001.02

  • Gmina Jordanów
ŚLĄSKI OW(Katowice)
– 1 postępowanie z PPZ, zakres:
 • ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ – PROGRAM PILOTAŻOWY RECEPTA NA RUCH
  • Województwo ŚLĄSKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKI OW(Olsztyn)
– 9 postępowań z PDT, zakresy:
 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ WYJAZDOWY ZESPÓŁ SANITARNY TYPU „N”
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, EŁCKI, GIŻYCKI, GOŁDAPSKI, KĘTRZYŃSKI, MRĄGOWSKI, NIDZICKI, OLECKI, OLSZTYN, OLSZTYŃSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI, WĘGORZEWSKI
 • ŚWIADCZENIA UDZIELANE PRZEZ ZESPÓŁ TRANSPORTU MEDYCZNEGO
  • Grupa powiatów: BRANIEWSKI, ELBLĄG, ELBLĄSKI
  • Grupa powiatów: IŁAWSKI, OSTRÓDZKI
  • Grupa powiatów: DZIAŁDOWSKI, NIDZICKI, NOWOMIEJSKI
  • Grupa powiatów: OLSZTYN, OLSZTYŃSKI
  • Grupa powiatów: BARTOSZYCKI, KĘTRZYŃSKI, LIDZBARSKI
  • Grupa powiatów: MRĄGOWSKI, PISKI, SZCZYCIEŃSKI
  • Grupa powiatów: GIŻYCKI, WĘGORZEWSKI
  • Grupa powiatów: EŁCKI, GOŁDAPSKI, OLECKI