Szanowni Państwo,

dnia 22 grudnia 2022 r. została wydana zmiana zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna nr 171/2022/DSOZ.

Zgodnie z założeniami wprowadzono modyfikację wycen poniższych świadczeń:

  • 5.03.00.0000022 – gastroskopia diagnostyczna (w przypadku wskazań obejmuje test  urazowy) – 185 pkt,
  • 5.03.00.0000089 – gastroskopia diagnostyczna z biopsją – uwzględnia 1 badanie hist.- pat. – 231 pkt,
  • 5.03.00.0000008 – gastroskopia diagnostyczna z biopsją – uwzględnia 2 lub więcej badań hist.-pat. – 294 pkt,
  • 5.06.00.0000902 – kolonoskopia diagnostyczna – 325 pkt,
  • 5.06.00.0000903 – kolonoskopia diagnostyczna z biopsją (z badaniem hist.-pat.) – 468 pkt,

Dodatkowo:

  1. zaktualizowano wycenę procedury 41.311 – biopsja aspiracyjna szpiku kostnego -337 pkt;
  2. zaktualizowano procedurę ICD-9: 57.32 Cystoskopia przezcewkowa oraz zastąpiono ją dwiema procedurami:

1) 57.321 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem sztywnym,

2) 57.322 Cystoskopia przezcewkowa endoskopem giętkim

– w zależności od zastosowanej metody.

  1. dodano przepis wskazujący możliwość rozliczenia „konsultacji w zakresie kwalifikacji do  wykonania znieczulenia do zabiegu diagnostycznego”, która odbyła się co najmniej 2 dni przed datą wykonania badania.

Przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 1 stycznia 2023 r