W dniu 30/05/2022 Centrala NFZ opublikowała komunikat w związku z rozszerzeniem zakresu prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi.
Narodowy Fundusz Zdrowia wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50314074

Sprawdzenie aktualności dokumentu dot. uprawnień dodatkowych wymaganych dla świadczeń

50314074

Pozycja rozliczeniowa wykracza poza daty ważności dokumentu potwierdzającego uprawnienia dodatkowe

50317034

Sprawdzenie zgodności wieku pacjenta w stosunku do zakresów świadczeń (dla PSZ-wyodrębnione)

50317034

Nieprawidłowy wiek pacjenta dla świadczeń wykazywanych w zakresach wyodrębnionych z ryczałtu PSZ

50317035

Sprawdzenie zgodności wieku pacjenta w stosunku do zakresów świadczeń

50317035

Nieprawidłowy wiek pacjenta dla świadczeń wykazywanych w zakresach wyodrębnionych z ryczałtu PSZ

50317036

Sprawdzenie płci pacjenta, dla którego wykazano dane rozpoznanie ICD10

50317036

Płeć pacjenta niezgodna względem wykazanego rozpoznania ICD10: @1

@1- lista ICD10 zakwestionowanych

50601101

Sprawdzenie przekazania informacji o skali NYHA

50601101

Dla wykazanej pozycji rozliczeniowej nie przekazano informacji o skali NYHA

51313026

Sprawdzenie przekazania czasu wykonania procedury w trybach nagłych

51313026

Dla przyjęcia w trybie nagłym nie przekazano przy żadnej procedurze czasu wykonanaia

51313027

Sprawdzenie czy dla weryfikowanej pozycji rozliczeniowej spełnione są warunki rozliczenia dot. procedur ICD9

51313027

Nie spełniono warunków dot. procedur ICD9 dla rozliczenia danego świadczenia

51601115

Sprawdzenie czy przekazana informacja o kodzie systemu dodatkowego jest zgodna z obowiązującym słownikiem

51601115

Informacja o kodzie systemu niezgodna z obowiązującym słownikiem

51603029

Sprawdzenie krotności faktycznej osobodni

51603029

Krotność faktyczna osobodni nie jest zgodna z datami realizacji pozycji rozliczeniowej

51606126

Sprawdzenie współwystępowania świadczeń, których sumowanie jest niedozwolone (w ramach świadczeniodawcy)

51606126

Współwystępowanie świadczeń, których nie można sumować w tym samym czasie, w ramach świadczeniodawcy

51608067

Sprawdzenie liczby wykonanych świadczeń dla danego pacjenta, w ramach tego samego obszaru jamy ustnej, w stosunku do dopuszczalnego limitu świadczeń – badanie w grupie (w ramach świadczeniodawcy)

51608067

Przekroczony limit wykonanych świadczeń (z grupy) dla danego pacjenta, w ramach świadczeniodawcy, w ramach danego obszaru jamy ustnej z uwzględnieniem wieku

51609047

Sprawdzenie odstępu pomiędzy rehabilitacją pooperacyjną a leczeniem szpitalnym (na podstawie przyj-wypis)

51609047

Wykazana liczba dni od zakończenia hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne nie kwalifikuje do rozliczenia świadczenia

w rehabilitacji

51609048

Sprawdzenie odstępu pomiędzy rehabilitacją a leczeniem szpitalnym zachowawczym (na podstawie przyj-wypis)

51609048

Wykazana liczba dni od zakończenia hospitalizacji w rodzaju leczenie szpitalne nie kwalifikuje do rozliczenia świadczenia

w rehabilitacji

51619039

Sprawdzenie poprawności użycia zgody “domyślnej”

51619039

Typ zgody nie jest dedykowany dla tego zakresu świadczeń

51690139

Sprawdzenie czy data początku pozycji rozliczeniowej (dla par) zawiera się w okresie obowiązywania świadczenia

51690139

Data początku świadczenia (kontaktu) wykracza poza datę obowiązywania sprawozdanego świadczenia jednostkowego