Przypominamy, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2019 obowiązku codziennego raportowania przez świadczeniodawców do NFZ pierwszych wolnych terminów i jednoczesnym podjęciem przez Państwa decyzji o samodzielnym uzupełnianiu i przekazywaniu danych przypominamy, że zaimportowanie raportu z pierwszymi wolnymi terminami do systemów NFZ powinno nastąpić każdego dnia roboczego świadczeniodawcy w nieprzekraczalnym terminie do godziny 10:00 dnia następującego po dacie oceny.

Oznacza to, że raport z pierwszymi wolnymi terminami według stanu na dzień  2019-07-01 powinien zostać wgrany do systemów NFZ 2019-07-01 lub 2019-07-02 do godziny 10:00 i analogicznie w dniach kolejnych.

Zainteresowanych usługą MBRK w zakresie codziennego raportowania do NFZ wolnych terminów zapraszamy do kontaktu biuro@mbrk.pl