Obowiązek sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej oraz RSV

Dnia 25.02.2023 roku wszedł w życie obowiązek sprawozdawania zachorowań wywołanych wirusami grypy sezonowej oraz RSV, w przypadku gdy ich rozpoznanie zostało potwierdzone dodatnim wynikiem szybkiego testu antygenowego lub badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa lub wykrycie kwasu nukleinowego tych wirusów.
Zgłoszeń należy dokonywać elektronicznie, z wykorzystaniem formularza “ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej”
Formularz dostępny jest w aplikacji gabinet.gov.pl
Poniżej akt prawny wydany 23.02.2023 r. wprowadzający powyższe regulacje – rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu wraz z uzasadnieniem.