POZ: Zmiany w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Szanowni Państwo,

dnia 29.09.2023 r. zostało wydane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych.

Obowiązkiem szczepień ochronnych są objęte następujące choroby zakażne:

 1. błonica;
 2. gruźlica;
 3. inwazyjne zakażenia Haemophilus influenzae typu b;
 4. inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;
 5. krztusiec;
 6. nagminne zapalenie przyusznic (świnka);
 7. odra;
 8. ospa wietrzna;
 9. ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);
 10. różyczka;
 11. tężec;
 12. wirusowe zapalenie wątroby typu B;
 13. wścieklizna;
 14. zakażenia powodowane przez rotawirusy.

W treści rozporządzenia zawarte zostały również  informacje dotyczące:

 1. wykazu osoby lub grupy osób obowiązanych do poddawania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym,
 2. wiek i inne okoliczności stanowiące przesłankę powstania obowiązku szczepień ochronnych,
 3. schemat szczepienia przeciw chorobie zakaźnej obejmujący liczbę dawek i terminy ich podania wymagane dla danego szczepienia uwzględniające wiek osoby objętej obowiązkiem szczepienia,
 4. kwalifikacje osób przeprowadzających szczepienia ochronne,
 5. sposób przeprowadzania szczepień ochronnych,
 6. tryb przeprowadzania konsultacji specjalistycznej dla osób, w przypadku których lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do długotrwałego odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego,
 7. wzory zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, książeczki szczepień oraz karty uodpornienia,
 8. sposób prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych i jej obiegu,
 9. wzory sprawozdań z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz tryb i terminy ich przekazywania oraz papierową lub elektroniczną formę raportu o przypadkach niewykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.

Z uwagi na zmiany w schematach szczepień, poszarzenie kategorie osób objętych szczepieniami oraz w zakresie kwalifikacji do szczepienia zalecamy zapoznanie się z pełną treścią aktu prawnego.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 października 2023 r., z wyjątkiem kwartalnego, sprawozdania  przekazywanego w formie elektronicznej: bezpośrednio z wykorzystaniem systemu wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji w zakresie dotyczącym zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz Międzynarodowej Książeczki Szczepień

dokument641365 (2)