Szanowni Państwo,

przed Nami kolejne zmiany, które aktualnie są na etapie konsultacji, w zakresie realizacji świadczeń w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży przekazujemy projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Z uwagi na planowane liczne zmiany regulacji w zakresie ośrodka I stopnia przygotowaliśmy tabelę zawierająca opis procedur dotyczących wykonywania usług w Ośrodku ze wskazaniem planowanych zmian w obszarze ilości świadczeń możliwych do realizacji. Dodatkowo zestawienie zawiera wymagania dotyczące czasu trwania danej usługi – kolorem niebieskim zostały zaznaczone zmiany, które MZ planuje wprowadzić.

Wprowadzone zostały modyfikacje polegające na uelastycznieniu czasu otwarcia podmiotów (minimum 5 dni w tygodniu – a więc możliwa jest realizacja świadczeń np. 6 dni w tygodniu, z uwzględnieniem soboty).

Dodatkowo w zakresie realizacji świadczeń w Ośrodku II stopnia planowane są następujące zmiany:

  1. Wymagania dotyczące personelu, zmiana  :

1)     psycholog – równoważnik co najmniej 0,5 etatu w tym:

a) specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lubpsycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, co najmniej 0,2 etatu,

b) psycholog z udokumentowanym co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej z dziećmi i młodzieżą lub specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej lubpsycholog w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, co najmniej 0,3 etatu;

–   wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

Należy zapoznać się również wprowadzonym opisem usług w ramach Ośrodka II stopnia.

Realizacja świadczeń dla osób z autyzmem dziecięcym – zmiany dotyczą:

  1. porada kompleksowo konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym – limit – łącznie dla jednego świadczeniobiorcy do 24 godzin porad w ciągu roku. Dodatkowo został wskazany czas realizacji jako – czas udzielania porady wynosi od 50 minut do 70 minut lub od 110 minut do 130 minut
  2. program terapeutyczne – rehabilitacyjny dla osób z autyzmem dziecięcym

Zmiany w zakresie opisu programu:

program jest realizowany przez zespół specjalistów i obejmuje:

a) wizyty terapeutyczne, polegające na indywidualnej terapii ( aktualnie porady-psychologicznej)

b) terapię i poradnictwo psychologiczne świadczeniobiorców i dla rodzin,

c) terapię zaburzeń mowy oraz porozumiewania się,

d) psychoedukację rodziców,

e)grupowe zajęcia terapeutyczne (minimum 2 osoby personelu). Realizacja świadczenia jest możliwa przy założeniu regularnych spotkań grupy od 5 do 10 osób. Jednocześnie grupowe zajęcia terapeutyczne mogą się odbyć, jeżeli uczestniczą w niej minimum 3 osoby.

Pozostałe warunki: czas trwania programu wynosi łącznie w ciągu dnia od 50 minut do 70 minut lub od 110 minut do 130 minut, lub od 170 do 190 minut.

Data wejścia w życie przedmiotowych regulacji została określona w projekcie jako dzień następujący po ogłoszeniu z wyłączeniem regulacji dotyczących psychologa w ośrodku II stopnia.

Aleksandra Jaros

Projekt MZ

Zmiany w ośrodku 1 stopnia