Szanowni Państwo,

w celu realizacji programu szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej należy zgłosić swoja aplikacje poprzez:

  • skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składając

o  pisemne oświadczenia – jako treść pisma ogólnego do podmiotu publicznego (https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#)

o   formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załącznik. Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty).

Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane. Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.

W przypadku braku możliwości przekazania drogą elektroniczną aplikacje można złożyć w wersji papierowej w siedzibie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zgłoszenia będą przyjmowane do  dnia 30 września 2022 r.

 

Informacje dotyczące wymagań organizacyjnych oraz dokumenty zgłoszeniowe poniżej

24082022_zalacznik_nr_1_formularz_zgloszeniowy

24082022_ogloszenia_nabor_grypa_2022

24082022_zalacznik_nr_2_oswiadczenie_dla_podmiotow_leczniczych.