Regulacja Ministerstwa Zdrowia w sprawie wystawiania recept

Szanowni Państwo,

Z początkiem lipca Ministerstwo Zdrowia w porozumieniu z Centrum e-Zdrowie administrującym medycznymi systemami administracyjnymi wprowadziło ograniczenia w postaci górnego limitu dla wystawianych recept nierefundowanych dla jednego lekarza.
Przyjęty przez resort limit zakłada liczba przepisanych recept nierefundowanych przez daną osobę uprawnioną w 10-godzinnym cyklu pracy nie może przekroczyć 300 recept. Liczba wystawionych recept przez osobę uprawnioną w danym dniu jest sprawdzana od 3 lipca 2023 automatycznie przez system Centrum e-Zdrowie, który weryfikuje po 10 godzinach pracy liczbę wystawionych w danym dniu recept i w przypadku, gdy liczba ta przekroczy 300 system zablokuje dalszą możliwość wystawiania recept przez daną osobę uprawnioną.
Powyższe jest efektem działań Ministerstwa Zdrowia zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w wystawianiu recept dla pacjentów, w tym w szczególności wystawiania recept bez wywiadu lekarskiego / badania pacjenta oraz funkcjonowania na rynku tzw. “receptomatów”, a docelowo należy spodziewać się zmian systemowych w przepisach regulujących wystawianie recept na rynku komercyjnym.
O działaniach resortu w zakresie regulacji wystawiania recept Ministerstwo Zdrowia poinformowało w opublikowanych komunikatach, do których odnośniki przesyłamy poniżej: