REH: procedura składania wniosków o przedłużenie rehabilitacji

Szanowni Państwo,
W związku z otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi procedury składania wniosku o indywidualną zgodę na przedłużenie rehabilitacji realizowanej w warunkach domowych informujemy, że zgodnie z obowiązującymi od 1 kwietnia 2023 r. przepisami wprowadzonymi przez zarządzenie nr 7/2023/DSOZ zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawierania umów i realizacji świadczeń w rodzaju rehabilitacji leczniczej zarówno w przypadku świadczeniodawców realizujących fizjoterapię domową w ramach Zespołu Rehabilitacji Domowej, jak i w przypadku świadczeniodawców realizujących fizjoterapię domową w ramach Działu Fizjoterapii i zakontraktowanego zakresu świadczeń Fizjoterapia Ambulatoryjna do realizacji świadczeń są Państwo zobowiązani wykazać w potencjale umowy lekarza o kwalifikacjach określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych rehabilitacji leczniczej *.
Tym samym, w każdym przypadku wnioskowania o zgodę na przedłużenie rehabilitacji w warunkach domowych, z uwagi na fakt, że w związku z realizacją świadczeń rehabilitacji w warunkach domowych mają Państwo obowiązek zatrudnienia lekarza i wykazania go w potencjale umowy, zastosowanie ma przepis zarządzenia:

§ 20. pkt. 10. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, rozliczenie czasu trwania rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowychośrodku dziennym oraz w warunkach stacjonarnych, poza czas określony w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji, może nastąpić za pisemną zgodą dyrektora oddziału Funduszu, na wniosek lekarza prowadzącego rehabilitację wskazanego do realizacji umowy w danym zakresie, którego dotyczy wniosek zgodę na indywidualne rozliczenie świadczeń“.

* personel uprawniony do realizacji porady lekarskiej rehabilitacyjnej w warunkach domowych (co najmniej 1/4 etatu przeliczeniowego)
– specjalista w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej, lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii, lub fizjoterapii i balneoklimatologii, lub balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lub balneologii, lub balneologii i medycyny fizykalnej;
lub
– lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji medycznej,  lub medycyny fizykalnej i balneoklimatologii;
lub
– lekarz, który ukończył minimum drugi rok specjalizacji w trakcie specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej lub balneologii i medycyny fizykalnej;
lub
– lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii ortopedycznej lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lub lekarz specjalista reumatologii.